Rexum QAS Mobil Denetim Modülü

Nedir?

Hedef, kota, müşteri memnuniyeti, risk yönetimi, ekonomik etkinlik ve verimlilik gibi kurumsal politikalarınızın; merkez, şube, acente, mağaza, tesis ve bayi gibi “her biriminizin”, üretim, satış, personel ve muhasebe gibi “her departmanında”, belirlediğiniz disiplinde uygulanıp uygulanmadığının tespiti için yapacağınız “İç Denetim”, “Gizli Müşteri Denetimi” ve “DÖF Aksiyon” faaliyetlerinizi “mobil” ortamda yürüten, son teknolojilerle inovatif olarak geliştirilen, eşsiz özellikleri, farklı bakış açısı, esnek ve dinamik alt yapısıyla tek merkezden yönetilen kalite denetim yazılımıdır.

Nerelerde Kullanılır?

Marka & Kurumsal Kimlik Denetiminde: Süper market, hazır giyim & ayakkabı, restoran, cafe ve otel işletmeleri, otomotiv, turizm, seyahat firmaları ve bankalar gibi “zincir işletmelerin”; mağaza, şube, showroom gibi satış yerleriyle ulaşım araçlarının; franchise, bayi ve acente gibi yetkili satıcılarının; belirlenen kurumsal politikalara uygun faaliyetler içerisinde olup olmadığının denetiminde.

Sağlık Denetiminde: Hastane ve ADSM’lerin, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre denetiminde.

Üretim Denetiminde: Şantiye, depo, fabrika gibi tesisler ile tedarikçilerin denetiminde.

Yasal & Rutin Denetimlerde: İş, işçi, hizmet ve ürün güvenliği için yapılan denetimlerde.

Yönetim Denetiminde: Kurumunuz organizasyon şeması içerisinde yer alan her birim, departman veya müdürlüklerin denetiminde.

DÖF Aksiyon Uygulamalarında: Denetim sonucunda tespit edilen minör veya majör hatalar ve standarda uygun olamayan bulgular nedeniyle düzenlenen, düzeltici veya önleyici faaliyetlerle ilişkili aksiyonların yönetiminde.

Kısaca, Rexum QAS Mobil Denetim Modülü, sektör ayırmadan her denetimde, yanınızda...

Henüz iç denetim mekanizmasını kuramamış veya manuel ortamda yaptığı denetimler nedeniyle, kâğıt dağları arasında kaybolmuş, nesnel güvence veremeyen tüm kurumlar için oldukça uygundur.

Siz de çağımız gereği, emek yoğun denetim modeli yerine, “Rexum QAS Mobil Denetim Modülü” kullanılarak, teknoloji yoğun bir denetim modeliyle denetim faaliyetlerinizi yürütmek istemez misiniz?

İç Denetim

Kurumların çoğu, yorucu, karışık, zahmetli ve yerine göre imkânsız işlemler nedeniyle, kalite denetiminin tüm süreçlerini, tüm birimlerine uygulayamamaktadırlar. Oysaki bilimsel olarak, kurumunuzun bir bütün halinde değerlendirilmesi, tüm birimlerine, kalite denetim süreçlerinin tamamını uygulaması gerekir. Bilimsel kurallara uymadan, sadece birimlerinizin biri veya birkaçının başarısını, kurumunuzun genel başarısı gibi değerlendirmeniz durumunda, objektif sonuçlara ulaşmanız mümkün olmayacaktır. İşte Rexum QAS, kalite denetim süreçlerinin tümünü, zahmetsizce yapmanızı sağlayarak, bilimsel şekilde hareket etmeniz için geliştirilmiş ve dinamik olarak tasarlanmıştır. Bu anlamda, toplam kalite denetiminin “ERP” uygulaması olarak nitelendirilir. Onunla, araştırma zorluklarını ortadan kaldırarak, kalite denetim sürecinin tamamını, mobil ortamda, online ve offline olarak gerçekleştirir, tam anlamıyla, daha basit, daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle uygular, kurumunuz ile çalışanlarınız arasında, bilgi ve iletişimi hızlandırarak, tüm birimlerinizin faaliyetlerini, hızlı bir şekilde ölçüp analiz eder, ileride oluşabilecek riskleri kolaylıkla yönetecek bilgi ve enerjiye sahip olursunuz.

Gizli Müşteri Denetimi

Gizli müşteri atamalarını ve planlamalarını daha kolay yapar ve yönetirsiniz. Denetim, kırtasiye malzemeleri kullanılmadan, akıllı telefonlar veya mobil cihazlardan yapıldığı için, denetlenen yer, denetlendiğini anlamaz. Böylece, gizli müşterinin, denetim sonucunu, daha denetlenen yerden ayrılmadan göndermesini sağlar, performans puanlamalarını, saha çalışması bitip, denetim sonuç bilgileri merkeze ulaştığı anda görürsünüz. Görüntülü denetim kanıtlarını, denetçi bulgu ve gözlemlerini yapılan denetime ekleyerek gönderir, yapılan denetimle ilişkilendirerek saklarsınız.

"DÖF" Aksiyon Yönetimi

Tüm denetimler sonucunda, denetçinizin, sahada tespit ettiği “minör” veya “majör” hatalara göre bağımlı veya bağımsız (DÖF) “Düzenleyici & Önleyici Faaliyetler”le ilgili aksiyonlar yaparsınız. Yaptığınız planlar doğrultusunda, İlgili birim yöneticilerini anında bilgilendirip, yaptıkları aksiyon ve sonuçlarını “real-time” takip edersiniz. Gelen aksiyon sonuçlarının tamamlama şekillerini belirleyerek, aksiyon kapama hızının otomatik olarak hesaplamasını sağlar ve ayrıca tüm bu işlemleri, yine otomatik olarak, ilgili birimin ilgili denetim dönemi sonuçlarıyla ilişkilendirerek saklarsınız.

Kısaca;

Objektif sonuç için, birim yöneticilerinin başarı puanının, sadece denetim puanıyla ölçülmemesi, ayrıca DÖF aksiyonlarını tamamlama hızlarının da puan hesabına, sizlerin belirleyeceği bir ağırlıkta dahil edilmesi gerekir. Unutmayın, kalite tesadüfen değil, “nitelikli” ve “teknolojik” çalışmalar sonucunda oluşur!!!

REXUM QAS ARAYÜZLERİ

Masaüstü Arayüzü

Kısaca, gizli müşterilerle denetçilerin yönetildiği, denetim sorularının oluşturulduğu, olasılık & etki faktörlerinin belirlendiği, iç denetim ve DÖF aksiyon planlarının yapıldığı, sonuçların izlendiği, performans ve risk faktör uygulamalarının yönetildiği, raporların alınıp, dönemin tüm işlemlerini içeren denetim kitapçıklarının oluşturulduğu arayüzdür.

Web Arayüzü

Birim yöneticilerinin, merkez veya denetçiler tarafından kendilerine atanmış olan DÖF aksiyon planlarını takip edip, yerine getirdiği ve ayrıca gizli müşteri denetimlerinin yapıldığı arayüzdür.

Mobil Arayüzü

Planlı ve plansız denetimlerin yapıldığı, görsel kanıtların ve denetçi görüşlerinin yapılan denetime eklendiği, gözlemlerin, hataların, minör ve majör bulguların belirlendiği, DÖF aksiyonlarının, sahada planlanabildiği arayüz olan “rexummobile” ile yapılan denetimler ve hatta denetçilerin denetlendiği, sonuçlarla ilgili raporların izlendiği “RexumCeo” arayüzünden oluşur.

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

RexumCeo

İlişkili kişiler, şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri gibi, bilgilendirilmesi gereken her kişi veya yönetici, kendilerine özel geliştirdiğimiz “RexumCeo” mobil uygulamamızı kullanarak, iç denetim, gizli müşteri denetimi ve DÖF aksiyonlarıyla ilgili tüm detay raporları, dünyanın her yerinden görüntüleme, inceleme ve denetleme imkânına kavuşur. Böylece, denetim sürecinin daha şeffaf yürütülmesini, ayrıca, hiç bir ek çalışma yapmadan, bu kişilerin, denetim faaliyetleriyle ilgili tüm detay ve özet raporlara, anında ulaşmalarını sağlayarak, sırf bu iş için harcadığınız zamandan tasarruf sağlarsınız.

rexummobile

Kurumunuz denetçileri, kendileri için özel geliştirdiğimiz rexummobile uygulamamızı kullanarak, kendilerine atanmış planlı veya plansız denetimleri online veya offline olarak yapma, ekiple yapılan denetimlerde, denetlenecek bölümleri diğer denetçilere paylaştırma, görsel kanıtları, gözlem sonuçlarını, hataları, minör ve majör bulguları tespit etme, görüşlerini yapılan denetime ekleme ve tüm bu işlemleri güvenli veri akışıyla merkeze gönderme imkanına kavuşacaklardır. Ayrıca, yetkisi dahilinde, yaptıkları denetimlerin sonuçlarıyla ilgili, DÖF aksiyonlarını planlayacak ve tüm raporları izleyebilecektir. Denetçileriniz, rexummobile kullanarak denetim yaptığında, siz, bilgi mahremiyetini korumuş, saha ile merkez yönetim arasında bilgi ve iletişimin hızlandırılmasını sağlamış, kurumunuzun başarı durumunu hızlı bir şekilde ölçüp, analiz ederek, ileride oluşabilecek riskleri kolaylıkla yönetecek imkâna ve güce sahip olursunuz.

AVANTAJLARIMIZ

Rexum QAS Mobil Denetim Modülü
Neden Tercih Edilmelidir?

Mobil, Online & Offline Kullanım
Mobil ortamda, hem online hem de offline kullanarak, sahada internetin olmadığı kapalı alanlar, bodrum katlar, AVM’ler, wi-fi bağlantısından uzaklaşmak zorunda kalınan büyük bina ve araziler gibi her yerde, denetimlerinizi sürdürürsünüz.
Otomatik Kayıt & Kesintisiz Çalışma
Denetim çalışması sırasında, şarjınız bitse bile, yaptığınız çalışmaları ve denetim sorularına eklediğiniz görsel kanıtları asla kaybetmezsiniz.
Planlı Denetim
İç denetim ve gizli müşteri denetimlerinizi, denetçinizin, sadece kendisine atanan denetim dönemlerini, birimlerini ve formlarını görecek şekilde planlayarak daha programlı hareket edersiniz.
GPS & Check-in
İsterseniz, denetçinizin, GPS chek-in yapmadan denetime başlanmasını engelleyebilirsiniz.
Ekip Koordinasyonu
Ekip kullanarak gerçekleştirdiğiniz iç denetimlerde, denetlenecek birimlere ait bölümlerin ekipteki denetçilere dağılımını, ekip liderine sahada yaptırarak, planlamada iş gücü tasarrufu, saha çalışmasında koordinasyonu sağlarsınız.
Tasarruf & Doğa Dostu Kullanım
Sosyal İnovasyon bilinciyle geliştirdiğimiz rexummobile ve RexumCeo mobil uygulamalarımız sayesinde, denetimin hiçbir safhasında kâğıt kullanmaz, doğa dostu olur, kurumunuzu gereksiz kâğıt arşiv ve israf yükünden kurtarırsınız.
Sahada DÖF Oluşturabilme
Denetçinizin, kendi denetlediği mağazalarıyla ilgili DÖF aksiyonlarını, merkezden veya sahadan oluşturup, yönetmesine imkân verirsiniz.
DÖF Aksiyon Devri
DÖF aksiyonlarını uygulayan birim yöneticileri değiştiğinde, eskisi üzerindeki aksiyon işlemlerini, yeni gelen yöneticiye devredebilirsiniz. Böylece, aksiyon hızı hesaplamada adaleti sağlarsınız.
Nitelikli Arşiv Oluşturma
Denetim sürecini hızlandırıp, iç denetim, gizli müşteri denetimi ve DÖF aksiyonlarınıza ait sonuçları, mobil cihazlardan çekilen görsel kanıtlarıyla birlikte ilişkili olarak merkeze gönderir, anında ulaşabileceğiniz ve sebep sonuç ilişkisini koruyan nitelikli bir denetim arşivi oluşturursunuz.
Detaylı Raporlama
Sahada, denetim tamamlandığı anda, denetimle ilgili skor ve puanlamaların da yer aldığı birçok rapor ve detay analize ulaşır, günler süren hesaplama zorluğu ve zahmetinden kurtulursunuz.
Otomatik Sonuç Gönderim
Denetim sonuç özetleri, tanımlı kişilere, saha çalışması bittikten hemen sonra, otomatik olarak, e-posta ile gönderilir. Böylece, sonuçların anında incelenmesini sağlar, hızlı kararlar alırsınız.
Denetmen Denetleme
Tüm birimlerle ilgili olarak, denetimin başlangıç ve bitiş saatleriyle birlikte, lokasyon bilgilerini ve aktif denetim sürelerini karşılaştırır, denetiminizi ve hata denetmenlerinizi bile denetlersiniz.
Risk Yönetimi
Risk yönetimi sayesinde, kurumunuzu bölümlere ayırarak, sürecin organize edilmesinin yanı sıra, olasılık & etki faktörlerine göre kırılganlık noktalarının belirlenmesini sağlar, risk skoru hesaplar, bulunan hataları, risk matrisinde analiz eder ve risk dağılımınızı radar analiz raporuyla incelersiniz.
İtiraz Yönetimi
İtiraz yönetimi sayesinde, denetlenen birim yöneticilerinin itirazlarını değerlendirebilirsiniz. Bu değerlendirmeyi hem denetçileriniz tarafından sahada, denetim bittiği anda mobil cihazlar üzerinden hem de kalite yöneticileriniz tarafından, merkezde, denetim sonucu merkeze ulaştığı andan sonra yapabilir, makul gördüğünüz itirazların kabul edilip düzeltilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece, yeniden değerlendirme imkânına kavuşur, itirazlar sonucunda, denetimi yeniden yapma zahmetinden de kurtulmuş olursunuz. Tüm bunların yanı sıra, tam bir otokontrol sağlayarak denetçinizi de değerlendirmiş olursunuz.
Birime Özgü Form Oluşturma & Başarı Ölçümleme
Mağaza, merkez departman ve depo gibi, farklı kurumsal politikalara ve uygulamalara sahip birimlerinizi, farklı çalışma formlarıyla denetleyip, bunlarla ilgili sonuçları ve DÖF aksiyonlarını, ayrı gruplar halinde takip eder, ayrı ayrı analiz edip raporlarsınız. Ayrıca, bu sonuçların hepsini birleştirerek, kurumunuzun tamamına ait toplam kalite puanı çıkarır, o dönemde kurumunuzun ortalama başarısını ve riskini tek tuşla hesaplarsınız.
Denetim Kitapçığı Oluşturma
Tek bir tıkla, dönemsel olarak, tüm birimlerin yer aldığı denetim kitapçıkları oluşturursunuz.
Uygunluk Denetimi & Risk Analizi
Yapılacak her yeni atılımlar ve mevcut her durumla ilgili risk analizi ve uygunluk denetimleri yaparsınız. Örneğin, yeni mağaza açarken, yangın riskine dahil tüm risk ölçümlemelerini ve mağaza yeri değerlendirmelerini detaylı olarak ve görsel kanıtlar ekleyerek yapabilirsiniz. Tüm bu araştırma ve görsel kanıtlar, anında merkezinize iletilecektir. Böylece, tüm yeni mağaza verilerini cebinizde taşımış olur, anlık ve hızlı kararlar alırsınız.
Güvenli Veri Akışı
Rexum QAS, sizin olmayan uzak bir sunucuda tutulmaz, kurumunuzun sunucularına kurulur ve sadece sizin yönetiminizle hareket eder. Kısaca, dış hizmet veya bir ajans vasıtasıyla iç denetim ve gizli müşteri denetimleri yapsanız bile, gönderilen tüm veriler, güvenli veri akışıyla kurumunuzun veri tabanına kaydolur ve çalıştığınız dış firmalar ile yetkisiz kimseler tarafından asla görüntülenemez. Böylece, ajans, sadece personel bulma faaliyetini yapmış olur, sizse, el değmeden yapılan aktarımlar nedeniyle, bilgi mahremiyetini korur, kurum içine ve dışına nesnel güvence verirsiniz.
ERP Ayrıcalığı
ISO Kalite Standartlarına uygun şekilde geliştirdiğimiz ve burada anlatılanlara ek, daha birçok avantaja sahip, her türlü geliştirmelere açık, inovatif, doğa dostu, katılımcı ve şeffaf yapısıyla, kalite denetiminin ERP uygulaması olan Rexum QAS Mobil Denetim Modülü kullanırsanız, merkezde ve sahada sunduğu ayrıcalıklarla hep bir adım önde olur, rakiplerinize fark atarsınız…

“Kalite Denetimlerinin” mobil platformlu dijital dünyasına, bizimle merhaba diyeceksiniz !!!

Rekabetçi ortamlarda varlığınızı sürdürebilmeniz için, faaliyetlerinizin, kurumsal politikalarınıza uygunluğunu, anlık, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde denetlemeniz gerekir. Aynı zamanda, bu şekilde denetlendiğini bilen bir kadronun, çalıştığı kurumun hizmet kalitesini artıracağı da unutulmamalıdır. İşte bu yüzden, teknoloji yoğun denetim modeline geçiş, artık kaçınılmaz olmuştur. Bu geçişi, Rexum QAS ile yaparsanız, iç denetim, gizli müşteri denetimleri yapmak, DÖF aksiyonlarınızı yürütmek, sizin için artık çok kolay olacak. Rexum QAS ile planlı hareket edecek, güvenli veri akışıyla gelen sonuçlarınızı, görsel kanıtlarıyla birlikte saklayacak, onlarca raporu, tek tuşla, zahmetsizce hazırlayacaksınız. Üstelik tüm bunları kırtasiyesiz, yani, mobil ortamda yaparak, doğa dostu olup, israfın önüne geçecek, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlayıp, daha hızlı önlemler alacaksınız.

Kağıt formlar devrini kapatmak, dijital olarak denetlemek için, markanızı daha etkin yönetmek, sağlıklı ve nitelikli büyümek için…