Nedir?

“İç Denetim”, “Dış Denetim”, “Gizli Müşteri Denetimi” ile “Risk Analizi” ve “DÖF Aksiyonları” gibi denetim faaliyetlerinin tümünü, zahmetsizce yürüten, insan, iş, ürün ve hizmet kalitesini sürekli yüksek tutmaya, hedef kitlenin ihtiyaçlarını sürekli karşılamaya yönelik, bilimsel bilgilere, yasal mevzuatlara, sektörel kriterlere, rekabet kurallarına ve ISO kalite standartlarına göre, iyileştirilebilir olarak geliştirilen, inovatif özellikleri, esnek, dinamik, şeffaf ve her yeniliğe açık yapısıyla merkezde ve sahada benzersiz avantajlar sağlayan bir denetim yönetim sistemi yazılımıdır.

Nerelerde Kullanılır?

Rexum QAS Mobil Denetim Modülü, sektör farkı gözetmeden her denetimde, yanınızda !

Marka & Kurumsal Kimlik Denetiminde
Hazır giyim, süpermarket, elektronik, ayakkabı, restoran, kafe ve otel işletmeleri, mağazacılık, kişisel bakım, bilişim, eğitim, otomotiv, finans, petrol, medya, spor, iletişim, turizm ve seyahat firmaları gibi “zincir işletmelerin”; mağaza, bayi, şube, showroom gibi satış yerleriyle franchise, bayi ve acente gibi yetkili satıcılarının ve ulaşım araçlarının belirlenen kurumsal politikalara uygun faaliyetler içerisinde olup olmadığının denetiminde.
Sağlık Sektörü Denetiminde
Hastane, ADSM ve polikliniklerin, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre denetiminde.
Üretim & Tedarikçi Denetiminde
Şantiye, depo, fabrika, atölye gibi iç ve dış tesislerin (tedarikçiler dahil) denetiminde.
Yasal & Rutin Denetimlerde
İş, işçi, ulaşım, hizmet ve ürün güvenliği (kalite dahil) için yapılan denetimlerde.
Yönetim Denetiminde
Kurumunuz organizasyon şeması içerisinde yer alan her birim, bölüm, departman veya müdürlüklerin denetiminde.

Neden Tercih Edilmelidir?

Unutmayın, bilgiye kolay ve zamanında ulaşmak için, iyi bir teknolojik alt yapıya sahip olmak gerekir. Siz de denetim faaliyetlerinde, çağımız gereği, emek yoğun modeller yerine, Rexum QAS Mobil Denetim Modülü kullanıp, sunduğu teknolojik ayrıcalıklarla rakiplerinizin hep bir adım önünde olmak istemez misiniz? İşte avantajlarımız;

Teknoloji Yoğun İş Modeline Sahiptir
Denetim ve DÖF aksiyonları kanıt ve sonuçlarının otomasyonunuza girişi, ilişkilendirilip arşivlenmesi, risk analizlerinin yapılması, sonuç raporlarının hazırlanması ve ilgili kişilere sunulması gibi zahmetli ve yorucu işlerle uğraşmaz, sadece denetim faaliyetlerinize odaklanırsınız.
Sürdürülebilir Özelliktedir
Emek yoğun uygulamalardaki zorluklarla karşılaşmadığınız için, her biriminizi, sürekli olarak, daha detaylı ve daha sık denetlersiniz. Böylece, sürekli denetim yapan bir kurum profili oluşturup, personellerinizin, kurumsal politikalarınıza uygun bir şekilde çalışmasını sağlar, sonuçta hizmet kalitenizi artırmış olursunuz.
Kullanımı Oldukça Kolaydır
Her şeyi bir arada görmeye imkân vermesi nedeniyle menüler içinde kaybolmaz, kolayca kullanırsınız.
Ek Yazılımlara İhtiyacı Ortadan Kaldırır
Denetim faaliyetleriyle DÖF aksiyonlarını, kısaca tüm denetim sürecini, başka yazılımlara ihtiyaç duymadan etkin bir şekilde organize eder ve yönetirsiniz.
Planlı Hareketi Kolaylaştırır
Denetçiyi, gizli müşteriyi, denetim faaliyetlerini ve DÖF aksiyon süreçlerini, oldukça kolay bir şekilde planlayarak, daha koordineli hareket edersiniz.
Veri Bütünlüğü Sağlar
Tüm sonuçları, ilgili birim ve dönemlere göre ilişkili şekilde saklar, denetim içeriğini geriye doğru kolayca takip eder, DÖF aksiyonları dahil, her kanıt ve gözleme anında ulaşırsınız.
Dinamik ve Esnektir
Sizi kendisine uydurmaz. Kısaca, sorular, formlar, risk faktörleri, performans dereceleri gibi verilerle, sonuç raporları gibi birçok uygulama ve çıktının şeklini, kurumunuzun yapısına uygun şekilde belirler, yeni rapor ve uygulamalar ekleyebilirsiniz.
Nesnel Güvence Verir
Rexum QAS, bilgi güvenliği ve güvenli veri akışı özelliği sayesinde, verileri el değmeden toplar ve el değmeden raporlar. Böylece, denetim sistemi ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğine, üretilen bilgilerin tarafsız, objektif ve doğru olduğuna, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun denetim faaliyetleri yapıldığına dair, kurum içi ve dışına güvence verirsiniz.
PUKÖ Adımlarına Uyar
Denetim faaliyetlerinin döngüsü olarak bilinen PUKÖ (planla, uygula, kontrol et, önlem al) adımlarını etkin bir şekilde uygularsınız.
Proaktif Şekilde Hareket Etmenizi Sağlar
Geçmişe ait tüm verilere kolayca ulaşıp detaylı olarak analiz edebilmenize olanak tanır. Bu nedenle, olaylar olmadan önce olasılıkları düşünüp, yeni koşullar oluşturmak veya mevcut koşulların seyrini değiştirmek için önleyici faaliyetler düzenler, gelecekte oluşabilecek riskleri ortadan kaldırırsınız.
Quick Reporting Ayrıcalığı Sağlar
Tüm faaliyet sonuçlarına, dünyanın her yerinden, sadece bir cep telefonuyla bile ulaşabilir, sonuçların başarı performanslarını anında görüntüler, risk skorlarını, radar grafikleri ve risk matrisiyle anında analiz edersiniz.
EFQM Analizine Sahiptir
Kurumunuzun yapısına göre birlikte oluşturacağımız kurguyla, EFQM toplam kalite mükemmellik modeli analizleri yaparak, faaliyet sürecinizde mükemmelliğe ne kadar ulaşabildiğinizi kolayca ölçümlersiniz.
Kapsamlı Dashboard Ekranı Bulunur
Planlama ve genel bilgilendirmeler dahil, tüm denetim ve DÖF aksiyon faaliyetleri ve bunlarla ilgili tüm sonuçları takip edeceğiniz bir ekrana sahiptir.
Ajans Kullanımına İmkân Verir
Ajans şirketin, veri işleme ve raporlama çalışması yapmasına gerek yoktur. Bu nedenle, günlerce veri beklemek zorunda kalmazsınız. Ajans şirket, sadece personel bulma ve planlamanız dahilinde veri gönderme işini yapar. Güvenli veri akışı sayesinde, ajans personelleri tarafından anlık olarak gönderilen veriler, sadece sizin sunucularınıza aktarılır, kontrolünüz dışında başka bir sunucuya aktarılamaz. Kısaca, ajansla çalışsanız bile, kurumunuzun bilgi mahremiyetini korursunuz.
Az Personelle Maksimum Verim Sağlar
Mevcut sisteminize göre çok daha az sayıda personelle, çok daha az zamanda, çok daha fazla iş yaparsınız. Böylece, personellerinizin motivasyonunu artırır, daha verimli ve üretken akılla çalışmalarını sağlarsınız.
Yerli Yazılımdır
%100 Türk sermayesi ve %100 Türk mühendisleriyle üretilen Rexum QAS’ın “mutfağı” yanı başınızdadır. Programla alakalı, gelişime açık her isteğinizin, çok daha ucuz bir şekilde, çok daha kısa sürede değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması avantajına kavuşursunuz.
Doğa Dostudur
"Sosyal İnovasyon" bilinciyle geliştirdiğimiz uygulamalarımız sayesinde, denetimin hiçbir safhasında kırtasiye malzemesi kullanmaz, doğa dostu olur, kurumunuzu gereksiz arşiv ve kırtasiye maliyetlerinden kurtarırsınız.
Kendi Kendini Amorti Eder
Gizli işsizliği engelleyip, arşiv, kırtasiye, işgücü ve zaman maliyetlerinden tasarruf sağlayarak, yaptığınız yatırımı, çok kısa bir sürede amorti edersiniz. Ayrıca, Rexum QAS kullandığınız her yıl, yapacağınız tasarruf kadar, kurumunuza kazanç sağlamış olursunuz. Unutmayınız, harcamadığınız nakit, kazanılmış bir gelirdir.

Konu Denetimse, Kontrol Bizde !!!

Güçlü Özelliklerimiz

Modül, sunucularınıza kurulur ve sadece sizin yönetiminizle hareket eder. Onunla, mobil cihazların sisteme tanımlanması, denetim sorularının oluşturulması, bunların olasılık & etki faktörlerine göre kırılganlık (risk) noktalarının belirlenmesi, risk & performans parametrelerinin tanımlanması, birimlere göre dijital denetim formlarının oluşturulması, denetimlerin planlanması, yayınlanması ve bu planların ilgili denetçilere bildirilmesi, denetimin objektif bir şekilde yapılması ve minör & majör bulguların belirlenmesi, denetim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirilmesi, DÖF aksiyonlarının düzenlenmesi ve takip edilmesi, denetim faaliyetlerinin raporlanması ve dönemsel denetim kitapçığının oluşturulması gibi birçok işi, sadece birkaç tuş yardımıyla yapar, ek yazılımlara ihtiyaç duymadan, tüm denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde tek merkezden organize eder ve “real-time” yönetirsiniz. İşte güçlü özelliklerimiz;

Mobil, Online & Offline Kullanım
Sistemin saha ayağında kullanılan mobil uygulamamızı hem online hem de offline kullanarak, internetin olmadığı kapalı alanlar, bodrum katlar, AVM’ler, wi-fi bağlantısından uzaklaşmak zorunda kalınan büyük bina ve araziler gibi her yerde, denetimlerinizi sürdürürsünüz.
Birime Özgü Denetim Formu Oluşturma
Mağaza, merkez, bayi, depo, atölye ve üretim yeri gibi, farklı kurumsal politikalara ve uygulamalara sahip tüm birimlerinizi, farklı çalışma formlarıyla denetleyip, bunlarla ilgili sonuçları ve DÖF aksiyonlarını, ayrı gruplar halinde takip eder, ayrı ayrı analiz edip raporlarsınız.
Süre Planlama
Denetim soruları oluşturulurken, her sorunun denetim sürelerini belirler, denetim formunda seçtiğiniz sorulara göre toplam süre hesaplar, buna göre ilgili denetim formunun denetim süre planını yaparsınız.
Oto Kayıt & Kesintisiz Çalışma
Denetim çalışması sırasında şarjınız bitse bile, yaptığınız çalışmaları, denetim sorularına eklediğiniz görsel kanıtları ve dosya eklentilerini asla kaybetmezsiniz.
GPS & Check-in
İsterseniz, GPS check-in yapmadan, denetime başlanmasını engelleyerek, tüm birimlere ait lokasyon bilgilerinin denetim sonuçlarına eklenmesini sağlar, sonuç analizleri yaparken bu bilgileri görüntülersiniz.
Ekip Koordinasyonu
Ekip kullanarak gerçekleştirdiğiniz denetimlerde, denetlenecek birimlere ait bölümlerin ekipteki denetçilere dağılımını, ekip liderine sahada yaptırarak, planlamada iş gücü tasarrufu, saha çalışmasında koordinasyonu sağlarsınız.
Planlı Denetim
İç denetim, dış denetim ve gizli müşteri denetimlerinizi, denetçinizin, sadece kendisine atanan denetim tarihlerini, birimlerini ve formlarını görecek şekilde planlar, yapmış olduğunuz bu planları ilgili denetçilere otomatik olarak bildirirsiniz. Belirlediğiniz her dönem için sadece bir planlı denetim yapabilirsiniz.
Plansız Denetim
İç denetim, dış denetim ve gizli müşteri denetimlerinizi, isterseniz, plansız olarak, spontane bir şekilde de yapabilirsiniz. Spontane olarak yaptığınız denetim, ilgili birimin denetim dönemiyle otomatik olarak ilişkilendirilir ve başarı puanına otomatik olarak etki eder.
Gizli Müşteri Denetimi
Gizli müşteri planlamaları dahil, tüm gizli müşteri denetim faaliyetlerini kolayca yapar ve kolayca yönetirsiniz. Bu denetim, kırtasiye malzemeleri kullanılmadan akıllı telefon veya tabletlerden yapıldığı için, denetlenen birim denetlendiğini anlamaz. Ayrıca, gizli müşteri, denetim sonucunu, tespit ettiği bulgulara gözlem ve görsel kanıtlar ekleyerek, daha denetlenen birimdeyken bile gönderebilir. Böylece, anında merkeze ulaşan sonuçlar sayesinde, denetlenen birimin başarı puanı ve performans durumunu anında görüntüler, gelen sonuçları ilişkilendirerek saklarsınız.
DÖF Aksiyon Yönetimi
Denetçinizin tespit ettiği minör veya majör bulgulara göre Düzenleyici & Önleyici Faaliyetler (DÖF) yapar ve bu aksiyonları “real-time” yönetirsiniz. Denetçinizin, kendi denetlediği birimlerle ilgili DÖF ve aksiyon faaliyetlerini, merkezden veya sahadan planlamasına ve yönetmesine imkân verirsiniz. Aksiyonları uygulayan birim yöneticileri değiştiğinde, kendilerine atamış olduğunuz aksiyonları, yeni yöneticiye devredebilirsiniz. Aksiyon kapama hızını, yöneticiye göre, otomatik olarak hesaplayabilir ve ayrıca tüm bu işlemleri, yine otomatik olarak, ilgili birimin ilgili denetim dönemi sonuçlarıyla ilişkilendirerek saklarsınız.
Uygunluk Denetimleri
Yapılacak her yeni atılım ve mevcut her durumla ilgili uygunluk denetimleri yaparsınız. Örneğin, yeni mağaza açarken, yangın riski de dahil tüm risk ölçümlemelerini ve mağaza yeri değerlendirmelerini detaylı olarak ve görsel kanıtlar ekleyerek yapabilirsiniz. Tüm bu araştırma ve görsel kanıtlar, anında merkezinize iletilecektir. Böylece, tüm yeni mağaza verilerini cebinizde taşımış olur, anlık ve hızlı kararlar alırsınız.
Görsel Kanıt & Dosya Ekleme
İç denetim, dış denetim, gizli müşteri denetimi ve DÖF aksiyonlarınıza ait sonuçlara, görsel kanıt ve dosya eklentileri ekleyebilirsiniz.
Güvenli Veri Akışı
Tüm denetim faaliyetleriyle DÖF aksiyonları yapacağınız her cihaz, merkezde, sizler tarafından kaydedilen yani, sistem tarafından tanınan cihazlardır. Sisteme başka bir cihazla veri aktarımı yapılamaz. Bu nedenle, sahadan gönderilen veriler, güvenli bir şekilde merkeze aktarılır ve mobil cihazlarda bırakılmaz.
Bilgi Güvenliği
Rexum QAS, gizliliği ön planda tutar, kurumunuzun sunucusuna kurulur ve sadece sizin yönetiminizle hareket eder. Kendi kadronuzla veya ajans gibi bir aracı kurum vasıtasıyla yaptığınız denetim ve DÖF aksiyon sonuçları, kanıtlarıyla birlikte, anında, güvenli veri akışıyla, merkeziniz veri tabanına düşer ve yetki verdikleriniz dışında kimse tarafından görüntülenemez.
Otomatik Sonuç Raporu Gönderme
Denetim sonuçları ve risk ölçümlemelerine ait özet raporlar, birim yetkililerine ve belirlediğiniz kişilere, saha çalışması bittikten hemen sonra, otomatik olarak, e-posta ile gönderilir. Böylece, sonuçların anında incelenmesini sağlar, hızlı kararlar alırsınız.
İtiraz Yönetimi
İtiraz yönetimi sayesinde, denetlenen birim yöneticilerinin itirazlarını, tespit edilen minör ve majör bulgular bazında tek tek ve ayrı ayrı değerlendirme imkânına kavuşursunuz. Bu itirazların kabul veya reddetme değerlendirmelerini, denetim bitip sonuçlar merkeze ulaştığı andan itibaren, akıllı telefon veya tabletler üzerinden bile yaparsınız. Böylece, itirazları, kısmen kabul kısmen reddedebilme ayrıcalığıyla, sahada veya merkezde, yeniden değerlendirme imkânına kavuşur ve denetim sırasında yapılan birkaç hata için, aynı denetimleri, defalarca tekrarlama zahmetinden de kurtulursunuz. Ayrıca, denetlenen birimle denetçiniz arasında tam bir otokontrol sağlamış olursunuz.
Denetim Denetleme
Tüm birimlerle ilgili olarak, denetimin başlangıç ve bitiş saatleriyle birlikte, aktif denetim sürelerini ve lokasyon bilgilerini kontrol eder, denetimlerinizi bile denetlersiniz.
Risk Yönetimi
Kurumunuzu birim ve bölümlere ayırarak, süreci organize eder, olasılık & etki faktörlerine göre kırılganlık noktalarının belirlenmesini sağlar, risk skoru hesaplar, bulunan minör ve majör bulguları, günlerce süren zahmetli çalışmalar yapmadan, denetim biter bitmez, anında risk matrisinde analiz eder ve risk dağılımlarınızı radar grafik raporlarıyla anında incelersiniz.
Performans Analizi
Denetlemiş olduğunuz birimlerin, birim yöneticilerinin ve denetçilerin performanslarını analiz edersiniz.
TKP Yönetimi
Denetim faaliyetleriyle DÖF başarı puanlarının birim kalite puanına ve birim kalite puanının kurumunuzun genel başarısı olan toplam kalite puanına, hangi ağırlıkta ve ne oranda etki edeceğini, denetim faaliyetlerinizin ve birimlerinizin önem derecesine göre ayrı ayrı dinamik olarak belirleyebilirsiniz. Bunun yanında, seçtiğiniz dönem aralığında, birim başarı puanı, birim kalite puanı ve toplam kalite puanı hesaplamalarını otomatik olarak yapar, kurumunuzun genel başarısını ve riskini dönemsel olarak görüntülersiniz.
Detaylı Raporlama
Sahada, denetim tamamlandığı anda, skor ve puanlamaların da yer aldığı birçok rapora, tek tuşla ulaşırsınız. Aldığınız tüm raporları, kolay bir şekilde, program içerisinden, yetkili kişilere gönderebilirsiniz. Saatler, günler hatta aylar süren hesaplama zorluğu ve zahmetinden kurtulup, yoğun raporlama süreçleriyle uğraşmaz, etkin iş geliştirme sürecine odaklanırsınız.
Nitelikli Denetim Arşivi Oluşturma
Teknolojinin getirmiş olduğu avantajları en etkin şekilde kullanır, anında ulaşabileceğiniz ve sebep sonuç ilişkisini koruyan, düzenli, nitelikli ve kronolojik bir denetim arşivi oluşturursunuz.
Denetim Kitapçığı Oluşturma
Birimlerinizin sonuç ve genel başarı sıralamaları da dahil tüm denetim detaylarının yer aldığı, dönemsel denetim kitapçıklarını, aylarca uğraşmadan, kolayca, tek bir tuşla oluşturursunuz.
Kolay Entegrasyon
Modül, ERP, CRM ve IK gibi profesyonel yönetim sistemlerine kolayca entegre edilebildiğinden, bu sistemlerle veri alış-verişi yapabilirsiniz.

Kalite tesadüfen değil, nitelikli ve teknolojik çalışmalar sonucunda oluşur !!!

Kullanıcı Arayüzleri

RC Denetim - Yönetici Arayüzü

1 - Masaüstü Arayüzü: İç & Dış denetimle ilgili soru ve formların oluşturulduğu, olasılık & etki ve performans & risk faktörlerinin belirlendiği, raporların alınıp, dönemin tüm işlemlerini içeren denetim kitapçıklarının oluşturulduğu, sonuçların izlendiği, kısaca, gizli müşteri ve iç & dış denetim ile DÖF aksiyonları gibi, denetim faaliyetlerinin tamamının yönetildiği arayüzdür.

2 - Rexummobile Mobil Arayüzü: Bu uygulamamız ile planlı & plansız denetimleri online & offline olarak yapar, denetim ekibine denetlenecek bölümleri paylaştırır, görsel kanıtları, gözlem sonuçlarını, minör ve majör hataları denetime ekler ve tüm bu işlemleri güvenli veri akışıyla merkeze gönderirsiniz. Ayrıca, birim yöneticilerinin itirazlarını değerlendirir, DÖF aksiyonlarını planlar, sonuçlarla ilgili tüm raporları izlersiniz. Kâğıt kullanılmadığı için, bilgi mahremiyetini korur, saha ile iletişimi hızlandırır, kurumunuzun başarısını hızla ölçüp, analiz eder ve oluşabilecek riskleri yönetecek güce sahip olursunuz.

3 - RexumCeo Mobil Arayüzü: Yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve ortaklar gibi, bilgilendirilmesi gereken şirketle üst düzey ilişkili her kişi, kendilerine özel geliştirdiğimiz bu mobil uygulamamızı kullanarak, iç & dış denetim, gizli müşteri denetimi ve DÖF aksiyonlarıyla ilgili raporları, dünyanın her yerinden inceleme imkânına kavuşur. Böylece, denetim sürecinin daha şeffaf yürütülmesini sağlamış ve ayrıca, hiçbir ek çalışma yapmadığınız için de sırf bu işler için harcadığınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

4 - Web Arayüzü: Birim yöneticilerinin, kendi denetim sonuçlarını görüntüleyip, sonuçlarla ilgili itiraz işlemlerini yapabildiği, kendilerine atanmış olan DÖF aksiyon planlarını takip edip, yerine getirdiği ve ayrıca gizli müşteri denetimlerinin yapıldığı arayüzdür.

Ölçemediğinizi yönetemezsiniz, ölçemezseniz yönetilirsiniz !

Rexum QAS İşleyiş Diyagramı

Rexum QAS İşleyiş Diyagramı

Rekabetçi ortamlarda varlığınızı sürdürebilmeniz için, faaliyetlerinizin, kurumsal politikalarınıza uygunluğunu, anlık, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde denetlemeniz gerekir. Aynı zamanda, bu şekilde denetlendiğini bilen bir kadronun, çalıştığı kurumun hizmet kalitesini artıracağı da unutulmamalıdır. İşte bu yüzden, teknoloji yoğun denetim modeline geçiş, artık kaçınılmaz olmuştur. Bu geçişi, Rexum QAS Mobil Denetim Modülü ile yaparsanız, iç & dış denetim ve gizli müşteri denetimleri yapmak, DÖF aksiyonlarınızı yürütmek, sizin için artık çok kolay olacaktır. Artık, onunla planlı hareket edecek, güvenli veri akışıyla gelen sonuçları, görsel kanıtlarıyla birlikte saklayacak, onlarca raporu, tek tuşla, zahmetsizce hazırlayacaksınız. Üstelik tüm bunları kırtasiyesiz, yani, mobil ortamda yaparak, doğa dostu olup, israfın önüne geçecek, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlayıp, daha hızlı önlemler alacaksınız.

Rexum QAS

Kurumunuzu Kağıtsız Ortamda, Mobil Teknolojiyle Denetleyin !!!