Nedir?

İç & Dış Denetim, Gizli Müşteri Denetimi ve DÖF Aksiyonları gibi kurumsal politikalara uygunluk ve kalite denetimi faaliyetlerini, mobil ortamda zahmetsizce yürüten, online & offline olarak kullanılabilen, inovatif özellikleri, bilimsel, esnek, dinamik ve şeffaf yapısıyla benzersiz avantajlar sağlayan bir denetim yazılımıdır.

Neden Kullanılmalıdır?

Modül, kurumunuzun sunucularına kurulur ve sadece sizin yönetiminizle hareket eder. Onunla, denetim sorularının oluşturulması, bunların olasılık & etki faktörlerine göre kırılganlık (risk) noktalarının belirlenmesi, risk & performans parametrelerinin tanımlanması, denetlenecek birimlere göre dijital denetim formlarının oluşturulması, denetimlerin planlanması, yayınlanması ve bu planların ilgili denetçilere bildirilmesi, denetimin objektif bir şekilde yapılması, denetim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirilmesi, DÖF aksiyon takibi, denetimin raporlanması ve dönemsel denetim kitapçığının oluşturulması gibi birçok işi sadece birkaç tuş yardımıyla yapar, süreci etkin bir şekilde tek merkezden organize eder ve real-time yönetirsiniz.

Onunla, bilimsel kurallara uygun, daha hızlı ve düşük maliyetlerle yürüttüğünüz tüm denetim faaliyetleriyle ilgili sonuçlar, görsel kanıtlarıyla birlikte, anlık olarak, güvenli veri akışıyla aktarılarak, kurumunuzun veri tabanına kaydolur ve otomatik olarak ait olduğu denetimle ilişkilendirilir. Yetkili kişiyseniz, bu sonuçlara, dünyanın her yerinden, sadece bir cep telefonuyla bile ulaşabilir, tüm denetim faaliyetleriyle ilgili sonuçların başarı performanslarını anında görüntüler, risk skorlarını, radar grafikleri ve risk matrisiyle anında incelersiniz.

Ayrıca, modül, emek yoğun uygulamalardaki tüm zorlukları ortadan kaldırdığından, kalite denetim faaliyetlerinin tümünü, isterseniz her biriminize uygulayarak, kurumunuzu bir bütün halinde objektif olarak değerlendirir, sürekli (sürdürülebilir) denetim yapan bir kurum algısı oluşturup, çalışanlarınızın kurumsal politikalarınıza uygun olarak daha disiplinli çalışmasını sağlar, sonuçta hizmet kalitenizi artırmış olursunuz.

Unutmayın, bilgiye kolay ve zamanında ulaşmak için, iyi bir teknolojik alt yapıya sahip olmak gerekir. Siz de iç & dış denetim faaliyetlerinde, çağımız gereği, emek yoğun modeller yerine, Rexum QAS Mobil Denetim Modülü kullanıp, sunduğu teknolojik ayrıcalıklarla rakiplerinizin hep bir adım önünde olmak istemez misiniz?

Nerelerde Kullanılır?

Rexum QAS Mobil Denetim Modülü, sektör farkı gözetmeden her denetimde, yanınızda !

Marka & Kurumsal Kimlik Denetiminde
Hazır giyim, süpermarket, elektronik, ayakkabı, restoran, kafe ve otel işletmeleri, mağazacılık, kişisel bakım, bilişim, eğitim, otomotiv, finans, petrol, medya, spor, iletişim, turizm ve seyahat firmaları gibi “zincir işletmelerin”; mağaza, bayi, şube, showroom gibi satış yerleriyle franchise, bayi ve acente gibi yetkili satıcılarının ve ulaşım araçlarının belirlenen kurumsal politikalara uygun faaliyetler içerisinde olup olmadığının denetiminde.
Sağlık Sektörü Denetiminde
Hastane, ADSM ve polikliniklerin, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre denetiminde.
Üretim & Tedarikçi Denetiminde
Şantiye, depo, fabrika, atölye gibi iç ve dış tesislerin (tedarikçiler dahil) denetiminde.
Yasal & Rutin Denetimlerde
İş, işçi, ulaşım, hizmet ve ürün güvenliği (kalite dahil) için yapılan denetimlerde.
Yönetim Denetiminde
Kurumunuz organizasyon şeması içerisinde yer alan her birim, bölüm, departman veya müdürlüklerin denetiminde.

Kullanıcı Arayüzleri

RC Denetim - Yönetici Arayüzü

1 - Masaüstü Arayüzü: İç & Dış denetimle ilgili soru ve formların oluşturulduğu, olasılık & etki ve performans & risk faktörlerinin belirlendiği, raporların alınıp, dönemin tüm işlemlerini içeren denetim kitapçıklarının oluşturulduğu, sonuçların izlendiği, kısaca, gizli müşteri ve iç & dış denetim ile DÖF aksiyonları gibi, denetim faaliyetlerinin tamamının yönetildiği arayüzdür.

2 - Rexummobile Mobil Arayüzü: Bu uygulamamız ile planlı & plansız denetimleri online & offline olarak yapar, denetim ekibine denetlenecek bölümleri paylaştırır, görsel kanıtları, gözlem sonuçlarını, minör ve majör hataları denetime ekler ve tüm bu işlemleri güvenli veri akışıyla merkeze gönderirsiniz. Ayrıca, birim yöneticilerinin itirazlarını değerlendirir, DÖF aksiyonlarını planlar, sonuçlarla ilgili tüm raporları izlersiniz. Kâğıt kullanılmadığı için, bilgi mahremiyetini korur, saha ile iletişimi hızlandırır, kurumunuzun başarısını hızla ölçüp, analiz eder ve oluşabilecek riskleri yönetecek güce sahip olursunuz.

3 - RexumCeo Mobil Arayüzü: Yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve ortaklar gibi, bilgilendirilmesi gereken şirketle üst düzey ilişkili her kişi, kendilerine özel geliştirdiğimiz bu mobil uygulamamızı kullanarak, iç & dış denetim, gizli müşteri denetimi ve DÖF aksiyonlarıyla ilgili raporları, dünyanın her yerinden inceleme imkânına kavuşur. Böylece, denetim sürecinin daha şeffaf yürütülmesini sağlamış ve ayrıca, hiçbir ek çalışma yapmadığınız için de sırf bu işler için harcadığınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

4 - Web Arayüzü: Birim yöneticilerinin, kendi denetim sonuçlarını görüntüleyip, sonuçlarla ilgili itiraz işlemlerini yapabildiği, kendilerine atanmış olan DÖF aksiyon planlarını takip edip, yerine getirdiği ve ayrıca gizli müşteri denetimlerinin yapıldığı arayüzdür.

Konu İç & Dış Denetimse, Kontrolü Rexum QAS’a Bırakın

Gizli Müşteri

Gizli müşteri planlamaları dahil, tüm gizli müşteri denetim faaliyetlerini kolayca yapar ve kolayca yönetirsiniz. Bu denetim, kırtasiye malzemeleri kullanılmadan akıllı telefon veya tabletlerden yapıldığı için, denetlenen birim denetlendiğini anlamaz. Ayrıca, gizli müşteri, denetim sonucunu, tespit ettiği bulgulara gözlem ve görsel kanıtlar ekleyerek, daha denetlenen birimdeyken bile gönderebilir. Böylece, anında merkeze ulaşan sonuçlar sayesinde, denetlenen birimin başarı puanı ve performans durumunu anında görüntüler, gelen sonuçları ilişkilendirerek saklarsınız.

DÖF

Denetçinizin tespit ettiği minör veya majör hatalara göre Düzenleyici & Önleyici Faaliyetler (DÖF) yapar ve bu aksiyonları “real-time” yönetirsiniz. Denetçinizin, kendi denetlediği mağazalarla ilgili DÖF ve aksiyon planlarını, merkezden veya sahadan oluşturmasını ve yönetmesini sağlarsınız. Birim yöneticileri değiştiğinde, kendilerine atamış olduğunuz aksiyonları, yenisine devredebilirsiniz. Aksiyon kapama hızını, yöneticiye göre, otomatik olarak hesaplayabilir ve ayrıca tüm bu işlemleri, yine otomatik olarak, ilgili birimin ilgili denetim dönemi sonuçlarıyla ilişkilendirerek saklarsınız.

Bilgi Güvenliği

(Information Security) Rexum QAS, gizliliği ön planda tutar. Kendi kadronuzla veya ajans gibi bir aracı kurum vasıtasıyla yaptığınız iç & dış denetim veya gizli müşteri denetim sonuçları, anında, güvenli veri akışıyla, merkeziniz veri tabanına düşer ve yetki verdikleriniz dışında kimse tarafından görüntülenemez.

Nesnel Güvence

(Providing Objective Assurance) Rexum QAS, verileri el değmeden oluşturur. Böylece, denetim sistemi ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğine, üretilen bilgilerin tarafsız, objektif ve doğru olduğuna, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun faaliyetler yapıldığına dair, kurum içi ve dışına güvence verirsiniz.

Avantajlarımız

İç & Dış Denetim, Gizli Müşteri Denetimi ve DÖF aksiyon sonuçlarının otomasyonunuza girişi, ilişkilendirilip arşivlenmesi, bunların raporlarının hazırlanması ve ilgili kişilere sunulması gibi zahmetli ve yorucu işlerle uğraşmaz, sadece kalite denetim faaliyetlerinize odaklanarak, bu faaliyetlerde sürdürülebilirliği sağlar, iş gücü ve zaman maliyetlerinden büyük oranda tasarruf edersiniz. Kâğıt kalem kullanmadığınız için, kurtardığınız ağaçlar da dikkate alındığında, israfı önler, ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlarsınız.

Rexum QAS, ISO Kalite Standartlarına uygun olarak, her yeniliğe açık, dinamik, katılımcı ve şeffaf bir yapıda geliştirilmiştir. Onu kullanırsanız, merkezde ve sahada sunduğu birçok ayrıcalıkla, rakiplerinizin hep bir adım önünde olursunuz.

Mobil, Online & Offline Kullanım
Mobil ortamda, hem online hem de offline kullanarak, sahada internetin olmadığı kapalı alanlar, bodrum katlar, AVM’ler, wi-fi bağlantısından uzaklaşmak zorunda kalınan büyük bina ve araziler gibi her yerde, denetimlerinizi sürdürürsünüz.
Birime Özgü Form Oluşturma
Mağaza, depo, merkez ve bayi gibi, farklı kurumsal politikalara ve uygulamalara sahip birimlerinizi, farklı çalışma formlarıyla denetleyip, bunlarla ilgili sonuçları ve DÖF aksiyonlarını, ayrı gruplar halinde takip eder, ayrı ayrı analiz edip raporlarsınız.
Oto Kayıt & Kesintisiz Çalışma
Denetim çalışması sırasında, şarjınız bitse bile, yaptığınız çalışmaları ve denetim sorularına eklediğiniz görsel kanıtları asla kaybetmezsiniz.
Planlı & Plansız Denetim
İç & dış denetim ve gizli müşteri denetimlerinizi, denetçinizin, sadece kendisine atanan denetim dönemlerini, birimlerini ve formlarını görecek şekilde planlayarak, daha programlı hareket edersiniz. İsterseniz, plansız olarak, spontane denetimler de yapabilirsiniz.
GPS & Check-in
İsterseniz, GPS check-in yapmadan, denetime başlanmasını, her defasında engellersiniz.
Ekip Koordinasyonu
Ekip kullanarak gerçekleştirdiğiniz denetimlerde, denetlenecek birimlere ait bölümlerin ekipteki denetçilere dağılımını, ekip liderine sahada yaptırarak, planlamada iş gücü tasarrufu, saha çalışmasında koordinasyonu sağlarsınız.
Tasarruf & Doğa Dostu Kullanım
Sosyal İnovasyon bilinciyle geliştirdiğimiz mobil uygulamalarımız sayesinde, denetimin hiçbir safhasında kâğıt kullanmaz, doğa dostu olur, kurumunuzu arşiv ve israf yükünden kurtarırsınız.
Görsel Kanıt & Dosya Ekleme
Denetim sürecini hızlandırıp, iç & dış denetim, gizli müşteri denetimi ve DÖF aksiyonlarınıza ait sonuçları, görsel ve raporsal kanıtlarıyla birlikte ilişkili olarak merkeze gönderir, anında ulaşabileceğiniz ve sebep sonuç ilişkisini koruyan nitelikli bir denetim arşivi oluşturursunuz.
Otomatik Sonuç Gönderim
Denetim özet sonuçları, belirlediğiniz kişilere, saha çalışması bittikten hemen sonra, otomatik olarak, e-posta ile gönderilir. Böylece, sonuçların anında incelenmesini sağlar, hızlı kararlar alırsınız.
Güvenli Veri Akışı
Rexum QAS, sizin olmayan sunucuda tutulmaz, kurumunuzun sunucusuna kurulur ve sadece sizin yönetiminizle hareket eder. Kısaca, bir ajans vasıtasıyla iç & dış denetim ve gizli müşteri denetimleri yapsanız bile, gönderilen tüm veriler, anında, güvenli veri akışıyla, kurumunuzun veri tabanına kaydolur ve yetki vermediğiniz kişiler tarafından görüntülenemez. Böylece, ajans şirket, sadece personel bulma ve veri gönderme faaliyetini yapmış olur, siz de el değmeyen veri aktarımı nedeniyle, bilgi mahremiyetini korumuş, kurum içine & dışına nesnel güvence vermiş olursunuz.
İtiraz Yönetimi
İtiraz yönetimi sayesinde, denetlenen birim yöneticilerinin itirazlarını, tespit edilen hata ve bulgu bazında tek tek ve ayrı ayrı değerlendirme imkânına kavuşursunuz. Bu itirazların kabul veya reddetme değerlendirmelerini, denetim bitip sonuçlar merkeze ulaştığı andan itibaren, akıllı telefon veya tabletler üzerinden bile yaparsınız. Böylece, itirazları, kısmen kabul kısmen reddedebilme ayrıcalığıyla, sahada veya merkezde, yeniden değerlendirme imkânına kavuşur ve denetim sırasında yapılan birkaç yanlış için yeniden denetim yapma zahmetinden de kurtulursunuz. Ayrıca, tam bir otokontrol sağlayarak denetçinizin de değerlendirilmesini sağlamış olursunuz.
Denetmen Denetleme
Tüm birimlerle ilgili olarak, denetimin başlangıç ve bitiş saatleriyle birlikte, lokasyon bilgilerini ve aktif denetim sürelerini karşılaştırır, denetiminizi ve hatta denetmenlerinizi bile denetlersiniz.
DÖF Aksiyon Yönetimi
Denetim sırasında tespit edilen, standartlara uygun olmayan bulgular ve minör & majör hataların giderilmesi için belirlediğiniz düzenleyici & önleyici faaliyetlerle ilgili aksiyonlar yapar ve bunları profesyonel şekilde yönetirsiniz.
Sahada DÖF Oluşturabilme
Denetçinizin, kendi denetlediği mağazalarıyla ilgili DÖF aksiyonlarını, merkezden veya sahadan oluşturup, yönetmesine imkân verirsiniz.
DÖF Aksiyon Devri
DÖF aksiyonlarını uygulayan birim yöneticileri değiştiğinde, eskisi üzerindeki aksiyon işlemlerini, yeni gelen yöneticiye devredebilir, aksiyon hızı hesaplamada adaleti sağlarsınız.
Risk Yönetimi
Risk yönetimi sayesinde, kurumunuzu bölümlere ayırarak, süreci organize eder, olasılık & etki faktörlerine göre kırılganlık noktalarının belirlenmesini sağlar, risk skoru hesaplar, bulunan hataları, risk matrisinde analiz eder ve risk dağılımlarınızı radar grafik raporlarıyla incelersiniz.
TKP Yönetimi
Denetim süreçlerinin (TKDS), birim kalite puanına (BKP) ve BKP’nin kurumunuzun genel başarısı olan toplam kalite puanına (TKP) ne oranda etki edeceğini, TKDS'nin ve birimlerinizin önem derecesine göre ayrı ayrı dinamik olarak belirleyebilir, seçtiğiniz dönem aralığında, birim başarı puanı (BBP), BKP ve TKP hesaplamalarını otomatik olarak yapar, kurumunuzun genel başarısını ve riskini dönemsel olarak görüntülersiniz.
Uygunluk & Risk Analizi
Yapılacak her yeni atılım ve mevcut her durumla ilgili risk analizi ve uygunluk denetimleri yaparsınız. Örneğin, yeni mağaza açarken, yangın riski de dahil tüm risk ölçümlemelerini ve mağaza yeri değerlendirmelerini detaylı olarak ve görsel kanıtlar ekleyerek yapabilirsiniz. Tüm bu araştırma ve görsel kanıtlar, anında merkezinize iletilecektir. Böylece, tüm yeni mağaza verilerini cebinizde taşımış olur, anlık ve hızlı kararlar alırsınız.
Detaylı Raporlama
Sahada, denetim tamamlandığı anda, denetimle ilgili skor ve puanlamaların da yer aldığı birçok rapor ve detay analize ulaşır, aylar süren hesaplama zorluğu ve zahmetinden kurtulursunuz.
Denetim Kitapçığı Oluşturma
Aylarca süren, sonuç ve genel başarı sıralamaları da dahil tüm denetim detaylarının yer aldığı, dönemsel denetim kitapçıklarını, kolayca, tek bir tuşla oluşturursunuz.

Ölçemediğinizi yönetemezsiniz, ölçemezseniz yönetilirsiniz !

Rekabetçi ortamlarda varlığınızı sürdürebilmeniz için, faaliyetlerinizin, kurumsal politikalarınıza uygunluğunu, anlık, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde denetlemeniz gerekir. Aynı zamanda, bu şekilde denetlendiğini bilen bir kadronun, çalıştığı kurumun hizmet kalitesini artıracağı da unutulmamalıdır. İşte bu yüzden, teknoloji yoğun denetim modeline geçiş, artık kaçınılmaz olmuştur. Bu geçişi, Rexum QAS Mobil Denetim Modülü ile yaparsanız, iç & dış denetim ve gizli müşteri denetimleri yapmak, DÖF aksiyonlarınızı yürütmek, sizin için artık çok kolay olacaktır. Artık, onunla planlı hareket edecek, güvenli veri akışıyla gelen sonuçları, görsel kanıtlarıyla birlikte saklayacak, onlarca raporu, tek tuşla, zahmetsizce hazırlayacaksınız. Üstelik tüm bunları kırtasiyesiz, yani, mobil ortamda yaparak, doğa dostu olup, israfın önüne geçecek, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlayıp, daha hızlı önlemler alacaksınız.

Rexum QAS

Kurumunuzu Kağıtsız Ortamda, Mobil Teknolojiyle Denetleyin !!!