Eğer, mesajınız herhangi bir yorum veya öneri içermiyorsa, bu mesajı dikkate almayınız.

REXUM, yorum ve önerileri teşvik etmektedir. REXUM’un, yorum veya önerilerinize yanıt verme veya bunları uygulamaya koyma gibi bir yükümlülüğü yoktur. Siz, onay vermeniz durumunda, şu an göndereceğiniz yorum ve önerilerinizin, REXUM’un yaptığı veya yapacağı tüm projelerde ve sunulan diğer ürün ve hizmetlerde uygulanması için, REXUM’a daimi, gayri kabili rücu, telif hakkı olmaksızın, dünya çapında bir hak ve lisans vereceksiniz.

Telefon

+90 (224) 442 81 82

E-Posta

bilgi@rexum.com.tr

Adres

Konak Mah. Konak Cad. Meydan Apt. No:1 K:3 D:8
16110 Nilüfer, Bursa, Türkiye

İletişim Formu

Güvenlik Kodu
Tüm alanları doldurunuz.