Rexum Banner
Kısaca QAS

Başarı, kurumun çalışma performansını, sürekli olarak iyileştirmeye yönelik oluşturulan yönetim ve denetim faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasıyla olacaktır. Bir kurumun faaliyetlerini başarıyla sürdürebilmesi için, o kurumun nesnel güvence sağlayan, saydam, objektif ve sistematik bir şekilde yönetilmesi ve aynı titizlikle kontrol edilmesi gerekir. Buna kısaca toplam kalite yönetimi denir.

Rexum QAS Hedefleri

Toplam kalite yönetimi ve denetimi, esnek ve rahat uygulanabilen bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirerek faaliyetlerinizi denetlemeyi, pazar payınızı sürekli kontrol etmeyi ve hedef kitlenizin memnuniyetini ölçmeyi amaçlar. Bu doğrultuda, Rexum QAS, kitle odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, hedef kitlenizin memnuniyetini ölçmek ve faaliyetlerinizin etkin denetimini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO Kalite Yönetim Sistemi yönergelerine uyumludur.

Rexum QAS Avantajları

• Kayıp ve kaçakları önler • Risklerin ve hataların azaltılmasına yardımcı olur • Zaman ve iş gücü gibi ekonomik kaynakların etkin kullanılmasını sağlar • Verimliliği artırır • Yönetim, denetim ve gelişim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlar • Kitlenize güven duygusu oluşturur • Personellerin motivasyonlarını artırır • Rekabet ortamında, etkin büyümeyi sağlar • Kitlenizin memnuniyetini kontrol altına alır • Kitlenizle olan iletişiminizi güçlendirir.

Bu web sayfası, kopyalanamaz. Burada yer alan anlatımlar, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir, iptal edilebilir. Firmamız, burada yaptığı anlatım ve açıklamalar nedeniyle sorumlu tutulamaz.